kontakt

Kontakt

„CSG” Śląska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna
ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice
tel/fax: +48(32) 256-20-22
tel: +48(32) 256-42-61
NIP: 954-10-03-492
REGON: 272899248

Kapitał zakładowy: 501 000,00 PLN opłacony w całości
Rejestr Przedsiębiorców KRS
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII KRS
Numer KRS 0000087066

e-mail: sekretariat@csg.katowice.pl

Inspektor Ochrony Danych: Jadwiga Krzystek     e-mail: jadwiga.krzystek@csg-katowice.pl

 

Nr konta bankowego:
BPS S.A.
19 1930 1103 2001 0730 1484 0001